به بخش پشتیبانی خوش آمدید

چطور میتوانیم کمکتان کنیم؟

سوالات متداول

سنبتسیدزنتدسینتزد نتیزنتسیدزنتد تیسدزنتسدینزتد نتسدزنستیدزنتسید زنتسیز نستز تسزنتسنیتز  سنتیزنتسز  زستنز ستز سنتیز  سیتزنتسز نستز نسیتزسنتز سنزنتسز سنتز نستز سنتز ز سیتزنستزنسز سینتزن ستز نست زسنز نتسز سنتزس زنتسیزنستدز

تست

اگر نکات زیر را رعایت کنید معمولاً کد را دریافت می‌کنید:

 • اخیراً تلگرام برای نسخه ویندوز محدودیت‌های زیادی قرار داده است؛ سعی کنید برای اولین ورود، از تلگرام گوشی استفاده کنید.
 • از نسخه تلگرام ایکس (ترجیحا) یا نسخه رسمی تلگرام استفاده کنید. از نسخه‌های تلگرامی که فیلترشکن یا پراکسی سرخود دارند استفاده نکنید.
 • سعی کنید آی.‌پی شما از همان کشوری باشد که از آن شماره دریافت می‌کنید. از فیلترشکنی استفاده کنید که با کیفیت بوده، سرورهای اشتراکی کم داشته باشد، و دارای سرورها و آی.‌پی‌‌های زیادی باشد. پیشنهاد ما وینداسکرایب است.
 • لوکیشن گوشی خود را خاموش کنید.
 • دو اکانت روی یک تلگرام نسازید. در صورت نیاز به اکانت‌های بیش‌تر، تلگرام‌های بیش‌تری را نصب کنید. در هر تلگرام، تنها با یک شماره وارد شوید.
 • در صورتی موارد فوق را رعایت کردید اما کد تایید دریافت نشد، شماره را لغو کنید و با رعایت نکات گفته شده، شماره دیگری را تست کنید. سعی کنید از شماره‌های ابتدای لیست استفاده کنید (یکی از متغیرهای اصلی در ترتیب شماره‌ها، کیفیت و درصد دریافت کد است).

یک ماهه 500 هزار تومان 

این متن تستی بوده و هیچگونه ارزشی ندارد!

با سپاس

پس از ثبت نام  و ورود به ناحیه کاربری این قابلیت برای شما وجود خواهد داشت تا با ارسال تیکت جدید و انتخاب مدارک، مدارک خود را برای ما ارسال کنید.(نمونه متن آزمایشی برای پیش نمایش)

 

 

تستتت     

اگر نکات زیر را رعایت کنید معمولاً کد را دریافت می‌کنید:

 • اخیراً تلگرام برای نسخه ویندوز محدودیت‌های زیادی قرار داده است؛ سعی کنید برای اولین ورود، از تلگرام گوشی استفاده کنید.
 • از نسخه تلگرام ایکس (ترجیحا) یا نسخه رسمی تلگرام استفاده کنید. از نسخه‌های تلگرامی که فیلترشکن یا پراکسی سرخود دارند استفاده نکنید.
 • سعی کنید آی.‌پی شما از همان کشوری باشد که از آن شماره دریافت می‌کنید. از فیلترشکنی استفاده کنید که با کیفیت بوده، سرورهای اشتراکی کم داشته باشد، و دارای سرورها و آی.‌پی‌‌های زیادی باشد. پیشنهاد ما وینداسکرایب است.
 • لوکیشن گوشی خود را خاموش کنید.
 • دو اکانت روی یک تلگرام نسازید. در صورت نیاز به اکانت‌های بیش‌تر، تلگرام‌های بیش‌تری را نصب کنید. در هر تلگرام، تنها با یک شماره وارد شوید.
 • در صورتی موارد فوق را رعایت کردید اما کد تایید دریافت نشد، شماره را لغو کنید و با رعایت نکات گفته شده، شماره دیگری را تست کنید. سعی کنید از شماره‌های ابتدای لیست استفاده کنید (یکی از متغیرهای اصلی در ترتیب شماره‌ها، کیفیت و درصد دریافت کد است).

 

           

             

             

             

بخش سوالات متداول از مدیریت قابل دسترسی است و میتوانید سوالات متداول خود را به راحتی مدیریت کنید.

آخرین سوالات متداول شما در این بخش نمایش داده خواهند شد.

با عضویت در سامانه میتوانید برای پشتیبانان تیکت ارسال کنید.همچنین میتوانید بدون عضویت به صورت مهمان تیکت ارسال کنید.